1. GB/T 25283-2010

矿产资源综合勘查评价规范

2010-11-10 - 2011-02-01 废止

2. GB/T 15218-1994

地下水资源分类分级标准

1994-09-24 - 1995-08-01 废止

3. GB/T 14496-1993

地球化学勘查术语

1993-06-19 - 1994-03-01 废止

4. GB/T 12719-1991

矿区水文地质工程地质勘探规范

1991-02-04 - 1991-10-01 废止

5. GB/T 9151-1988

钻探工程名词术语

1988-05-05 - 1989-02-01 废止

  • 共5条结果,每页显示
  • «上一页
  • 1
  • 下一页»